Info@Aramakco.com / zalpour@aramakco.com 
  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • آپارات
  • لینکدین
در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.
در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.

دیافراگم سیل Diaphragm Seal

Diaphragm seal

کد محصول:  DSW-01

توضیحات

در صنایع مختلف مواد خاص همچون اسیدها و موادی که خاصیت خورندگی دارند به بخش های داخلی گیج فشار می تواند خسارت وارد کند. با استفاده از دیافراگم سیل می توان از این خسارت احتمالی شجلوگیری کرد.

در انتخاب دیاگرام سیل 3 عامل مهم وجود دارد.
-دمای فرایند
-فشار فرایند
-غلظت فرایند 

 در بعضی موارد فرایندهای مانند فرایند دارویی، صنایع غذایی و نوشیدنی نباید در خطرآلودگی قرار بگیرند.  وجود پوشش حفاظتی که مانع تماس مستقیم این فرایندها با گیج فشار شود ضروری است، که استفاده از دیافراگم سیل ضمانت  می دهد  که فرایندها هیجوقت  با گیج فشار در تماس مستقیم نخواهد بود. زمانی  که رابط رزوه هم نصب نباشد با دیافراگم تخت می توان نشت مواد را کاهش داد.

توصیه شده برای

برای استفاده در صنایع مختلف مثل

نفت وگاز

پتروشیمی 

مواد غذایی 

کارخانه کاغذ 

کارخانه چسب 

و............

 

مزایا

نیاز به تعمیرات پیچیده ای  ندارد

قیمت پایین 

نصب آسان 

معایب

ارسال نظر

    در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.