تاریخ: ۱۳۹۸/۰۵/۲۳

طراحی و ساخت انواع دیافراگم

طراحی و ساخت انواع دیافراگم مخصوص مواد غذایی و بهداشتی و دارویی از این تجهیزات برای انتقال فشار استفاده می گردد. این تجهیزات در صنایع غذایی و دارویی کاربرد بسیار داشته و باعث عدم ایجاد پلاکت های میکروبی و رشد موجود مضر در سیستم های غذایی می گردد . این تجهیزات باید قابلیت باز و بسته شدن سریع جهت تعویض و یا شستشو را داشته باشند. دقت لازم در طراحی این دیافراگم ها در انتقال فشار و طراحی دیافراگم ها بسیار پیچیده و در اختیار کشورهای محدودی می باشد ، که شرکت آرامک صنعت توانسته به این مهم دست یابد. hashtagdiaphragm_seal hashtagدیافراگم www.aramakco.com