Info@Aramakco.com / zalpour@aramakco.com 
  • اینستاگرام
  • تلگرام
  • آپارات
  • لینکدین
در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.
در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.

دیافراگم

Diaphragm seal

کد محصول:  DSE

توضیحات

دیافراگم سیل ها ابزار های جانبی فشار که ابزار های بسیار کاربردی برای افزایش عملکرد و کارایی تجهیزات فشار و همچنین تسهیل اندازه گیری کمیت فشار در صنايع مختلف هستند.

در صنایع مختلف مواد خاص مانند  اسیدها و موادی که خاصیت خورندگی دارند به بخش های داخلی گیج فشار می تواند خسارت بزنند . با به کارگیری  دیافراگم سیل می توان از این خسارت احتمالی جلوگیری کرد.
مواد فرایندهای صنعتی سیالات خورنده، چسبناک، پراز گل و لای، مواد ناخالص، مواد با درجه حرارت بالا است، که در صورت تماس مسقیم با سنسور فشارسنج بسیار خطرناک و می تواند به آن خسارت بزنند .

دیافراگم سیل  کپیلاری در واقع نقش یک واسطه بین فرایند و ساختارهای داخلی گیج فشار را بازی  می کند. سیال فشار را به دیافراگم وارد  و دیافراگم معادل این فشار را به سیال هیدرولیکی داخل گیج منتقل و در نهایت اندازه کمیت توسط دستگاه اندازه گیری می شود.

 

توصیه شده برای

سیال هیدروکربن

  • شیمیایی
  • دارویی
  • غذایی
  • نوشیدنی

 

مزایا

تنظیم میزان فشار آب دلخواه در سیستم توزیع و تثبیت آن

کاهش گردش پمپ آب و جلوگیری از روشن و خاموش شدن متناوب آن و در نتیجه محافظت از پمپ آب در برابر فرسودگی موتور و جلوگیری از آسیب دیدن اجزای پمپ آب.

جلوگیری از ضربه قوچ (چکش) آب

معایب

 

ارسال نظر

    در این قسمت اطلاعاتی وارد نشده است.