Magnetic Level Gauge

سطح سنج های مغناطیسی

 

از این تجهیزات برای اندازه گیری سطح مایعات در داخل مخازن آب، نفت و گاز، گازوییل، و ..... استفاده می گردد.

این تجهیزات به جز نمایش دادن قادر به ارسال اطلاعات انالوگ و دیجیتال به PLC و سیستم های کنترل می باشند.

طراحی و ساخت شتاور ، بدنه و نمایشگر حساسیت خاص و پیچیده ای دارد، که این مهم در شرکت آرامک صنعت دانش بنیان شده و به آن رسیده است.

طول اینگونه نمایشگر ها از 40 سانتی متر تا 10 متر متغیر می باشد.