[آرشیو]
آشنایی با سیستم میترینگ ملی؛همواره در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه گیری شده و آنچه فروخته می شود اختلافی وجود داشته است. با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستمهای اندازه گیری دقیق مجهز می شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره بینی مطمئن مجهز می گردد.

Condensate Pot چیست؟

۱۳۹۹/۰۲/۰۳
این دستگاه برای به دام انداختن هر ماده خارجی از خط لوله طراحی شده است و از آسیب رسیدن به اجزای ابزرادقیق حساس جلوگیری می کند.