[آرشیو]
از این تجهیزات برای انتقال فشار استفاده می گردد. این تجهیزات در صنایع غذایی و دارویی کاربرد بسیار داشته و باعث عدم ایجاد پلاکت های میکروبی و رشد موجود مضر در سیستم های غذایی می گردد .

دیافراگم

۱۳۹۸/۰۵/۲۳
تغییرات دمایی در دیافراگم ها
دیافراگم سیل در پروسه هایی کاربرد دارد که در آن سنسور فشار یا سطح سنج، نیاز به جداسازی از سیال فرآیند دارد. این سیال ها ممکن است دارای خوردگی، دمای بالا، احتمال کریستالیزه شدن ، یا مستقل کردن یک مایع بهداشتی در لوله و یا مخزن باشند.

دیافراگم

۱۳۹۷/۰۹/۰۶
دیافراگم سیل ها تجهیزاتی هستند که باعث جداسازی تجهیز فشار ابزار دقیق از سیال می گردد. این تجهیزات کاربردهای بسیار فراوانی دارند که می توان به صنایع نفت و گاز، مواد غذایی، فولاد، آب و فاضلاب، داروسازی، کاغذ سازی و..... اشاره کرد.