استانداردهای دیافراگم
نوع فایلدریافت فایلپخش فایلحجم فایل
icon Diaphragm Standards.pdf 1.64 MB