تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱/۱۵

رنگ سیم ترموکوپل Thermocouple Color Code

سیمهای ارتباطی برای ترموکوپل های مختلف دارای رنگهای متفاوتی می باشد که بر اساس استانداردهای مختلف متفاوت می باشد.

ولی تولید کنندگان بر اساس استانداردهای زیر ملزم به تولید می باشند.

بنابراین با استفاده از این کدها می توان نوع ترموکوپل را تشخص داد.

  لازم به ذکر است که نوع جنس سیم حتما باید مشخص گردد، زیرا این دسته بندی صرفا بر اساس رنگ صورت گرفته و شرایط محیطی برای انتخاب جنس غلاف ترموکوپل تعیین کننده ماده مورد استفاده  بر روی سیم می باشد.

به عنوان مثال جنس هر دو روکش در دمای محیطی بالا باید از جنس سیلیکن در نظر گرقته شود.

متراژهای مورد استفاده محدودیت ندارد و می توان طول این سیم ها را در صورت اتصال صحیح مستقیما به کارتهای PLC در اتاق کنترل متصل نمود، ولی با این حال به دلیل وجود نویز در سایت این روش توصیه نمی شود و بهتر است در اولین مکان ممکن این سیمها به یک transducer دما متصل شده و سیگنال به صورت خروجی جریان به PLC متصل شود.

Thermocouples Color Codes.pdf