کارفرما: شرکت خرد (ملی حفاری جنوب) تاریخ شروع: تير 1397 تاریخ پایان: شهريور 1397 وضعیت پروژه: اتمام

Power Unit

Power Unit

 

این پکیج در دکل های حفاری برای خنک کاری و روغن کاری بر سر چاههای نفتی مورد استفاده قرار می گیرد.

این تجهیزات به دلیل استفاده در مناطق Hazard باید دارای خواصی باشند که از نظر انفجاری و تولید جرقه آسیبی به دیگر تجهیزات موجود وارد نکند.

این تجهیزات قبلا از شرکت های چینی، آلمانی و آمریکایی خریداری می شده است که به تازگی در این شرکت بومی سازی شده است.

امید است با حمایت بیشتر بتوان تعداد بیشتری از این تحهیزات تولید نمود.