نحوه انتخاب دبی سنج

با استفاده از جدول زیر می توانید فلومتر مورد نظر خود را بر اساس نوع سیال عبوری خود انتخاب نمایید. 

انتخاب فلومتر بر اساس نوع سیال

این جدول موارد اولیه ای مانند نوع سیال را بررسی می کند، ولی موارد بسیار دیگری مانند ویسکوزینه، دما، فشار، دقت اندازه گیری و ... نیز وجود دارد که در انتخاب فلومتر بسیار تاثیرگذار می باشد که در جدولی دیگر نشان داده شده است.

این جدول به حالت قطعی نمی تواند پاسخگوی انتخاب فلومتر با مشخصات مورد نظر باشد ولی می تواند پیشنهاد و راه کاری خوبی را با توجه به شرایط کاری و سیال عبوری به شما پیشنهاد بدهد.

به عنوان مثال در دماهای پایین تر از 20- درجه و یا بالاتر از 250 درجه به هیچ عنوان نمی توان از تجهیزات الکترونیکی مانند Thermal Flow Meter برای اندازه گیری فلو (جریان) استفاده نمود بلکه باید با استفاده از واسط های مکانیکی مناسب راهکاری را برای این مهم فراهم نمود که مسلما تجربه طراح در این راستا نقش مهمی را ایفا می کند.

 

انتخاب یک فلومتر متناسب جهت اندازه گیری جریان سیال بسیار حائز اهمیت می باشد به گونه ای که در برخی موارد (مانند خرید گاز طبیعی یا بخار از شرکت های تولید کننده) باعث ایجاد ضرر و زیان های جبران ناپذیری مالی خواد بود.

استفاده از فلومترهای با دقت بالا طبعا هزینه بالایی را به همراه خواد داشت که باید طراحی لازم بر اساس نیاز سنجی درست و اساسی صورت بگیرد تا کاربرد این تجهیز ماهیت اقتصادی خود را از دست ندهد ، مزید بر این می توان از این تجهیزات برای بهینه کردن سیستم ها نیز استفاده کرد، به عنوان مثال :

1- برای پر کردن ظروف غذایی در کارخانه جات مواد غذایی

2- تنظیم میزان سوخت و هوا برای مشعل

3- تنظیم میزان ترکیب دو یا چند ماده با یکدیگر

فلومتر مورد نظر خود را بر اساس نوع سیال عبوری خود انتخاب نمایید.

 

 

  نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: liptak

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com