اصول سطح سنج مغناطیسیMLI

اصول سطح سنج مغناطیسیMLI ،محدودیت ها، نصب و کالیبراسیون    

اصول اندازه گیری {نحوه اندازه گیری}:

سطح سنج مغناطیسی ابزاری ساده و دقیقی است که طراحی شده است برای سنجش و نشان دادن سطح یا همان سطوح مشترک مایع.این سطح را با استفاده از یک شناور مغناطیسی که درون یک شاخص و یا ستونی از فلپ های چرخان {پرده های دوار}قرار دارد نشان می دهداین ابزار ایده آل است برای مخازنی که محیط پر تنش دارند.

یک شناور که مجهز است به یک سیستم حلقه ای از آهنربا های  ثابت که سطح مایع را به نشانگر منتقل میکنند.نشانگر به صورت مغناطیسی به سیستم آهنربا ها در شناور متصل است.طراحی این ابزار به گونه ای است که حداقل سطح در لوله اندازه گیری توسط محور اتصال فلنج جانبی پایین مشخص می شود،یعنی سطح صفر مایع همانخط مرکز فلنج پایینی متصل به لوله است.بین سطح واقعی مایع و سطحی که نشانگر نمایش می دهد تفاوت وجود دارد.زیرا:

 1. شناور با عمق معینی غوطه ور میشود زیرا چگالی و نوع فشار نسبت به هر مایع متفوت است.
 2. آهنربا های شناور به ترتیب زیر خط مرکزی شناور قرار می گیرند تا شناور پایداری خوبی داشته باشد.

خط کش اندازه گیری بسته به نوع مایع باید به درستی تنظیم شود، علامت قرمز رنگ در بالای لوله اندازه گیری نشان می دهد که قسمت بالای نشانگرباید به کجا متصل شود تا نشانگر سطح مایع را دقیق تشخیص دهد.تنظیم مجدد هنگام راه اندازی نشان گر ضرورری است.

نکته : 

اگر تغییر زیادی در چگالی داشته باشم باید شناور دیگری مطابق با آن مایع نصب کنیم و حتی خط کش نصب شده بر روی ابزار باید تغییر کند.در مورد فرستنده سطح مغناطیسی ممکن است برای انتقال سیگنال از فرستنده های مغناطیس از راه دور استفاده شود.

محدودیت ها:

 1. اگر تغیر در مایع مورد سنجش MLI داشتیم باید نکات زیر را در نظر بگیریم:
 2. با کاهش چگالی مایع عمق غوطه وری شناور افزایش می یابد البته که باز هم این عمق به مدل شناور و مواد استفاده شده وابسته است .{AISI316L-{AISI316TI OR Titanium
 3. بالای شناور نباید بیش از 35mm بالاتر از سطح مایع باشد تا قابلیت شناور بودن قابل استناد و دقیق باشد.
 4. اطمینان حاصل کنید که شناور و محفظه مطابق با فشار و دمای مناسب طراحی شده باشند.
 5. محفظه باید به طور منظم تخلیه شود تا از تجمع زباله جلوگیری شود و تمیز بماند،شناور ها باید بازرسی شوند تا از آسیب ،خوردگی یا سوراخ نشدن آنها اطمینان حاصل شود.
 6. فلپ های چرخان باید روغن کاری و بررسی شوند زیرا اغلب می توانند باعث ایجاد خطا در اندازه گیری شوند.

گزینش {انتخاب}:

 1.  MLIباید جوری مناسب باشد برای سنجش سطح مشترک که اگر چگالی نسبی به طور قابل توجهی تغییر کرد این تغییر به دلیل ترکیب یا دما نتواند بر اندازه گیری تاثیر بگذارد بیش تر بودن چگالی نسبی تا 1/0 مجاز است.
 2. MLI  نباید در سیستم های مایع – مایع یا مایع – گاز استفاده شود که چگالی نسبی نسبتا ثابت ندارند.

طراح

 1. MLI  باید از جنس Stainless Steel یا مواد دیگر سازگار با سیال فرآیند ساخته شود.
 2. MLI  باید دارای ارتفاع با توجه به محدوده سطح داشته باشد.{محدوده اندازه گیری C_C}
 3. شناورها مطابق با چگالی مایع انتخاب می شوند.

نصب:

نصب باید بررسی و بازنگری شود تا هر گونه الزامات از جمله عایق حرارتی در طراحی و نصب لوله اندازه گیری توجه شود.

توقف شناور باید در هر دو انتهای محفظه در نظر گرفته شود معمولا با استفاده از فنر.

الزامات نصب مکانیکی:

فشار موثر نصب {حداکثر فشار مجاز }هر گز نباید از حداکثر فشار مجاز ps ابزار بیشتر باشد.

فرآیند باید با سیال سازگار باشد و با ویژگی های سیال مورد استفاده و محیط اندازه گیری مطابقت داشته باشد.

فشار خارجی باید برابر با فشار اتمسفر باشد.

نصب بر روی مخزن :

سطح سنج باید به صورت عمودی روی مخزن نصب شود.

هنگام نصب سطح سنج بر مخزن مطمعن شوید که هر میدان مغناطیسی ایجاد شده توسط تجهیزات غیر بر اندازه گیری تاثیر نگذارد.

پیچ ها و مهره های انتخابی باید با درجه فشار فلنج اتصال و فشار سیستم مطابقت داشته باشد.

اتصالات فلنج ها باید به درستی جا بیفتد یعنی باید در مرکز ،موازی با پیچ و مهره ها باشند.

مخزن باید عاری از آلودگی باشد.

توصیه می شود عناصر عایق و المان های vent/drain را نصب کنید مانندvalveو ...

بین مخزن و محفظه سطح سنج باید به طور مستقل تمیز شود.

کالیبراسیون و پیکر بندی:

کالیبراسیون باید در محل نصب انجام شود و قبل از راه اندازی تایید شود.

تصحیح موقعیت خط کش تراز کردن برای خواندن دقیق سطح مایع.

خط کش را می توان با استفاده از روش زیر تصحیح کرد:

عمق غوطه وری شناور را پیدا کنید.C

ابعاد a پایه شناور را از  محور آهنربا کم کنید.

تفاوت بین سطح مایع و موقعیت سطح سنج b=c-a   به دلیل چگالی

عمق غوطه وری تابع چگالی  c

فاصله از خط مرکزی سیستم آهنربا تا پایه شناورa

 1. -شناور
 2. -آهنربای پیرو نشانگر
 3. موقعیت آهنربا های شناور

در ادامه دو گیره نگهدارنده خط کش اندازه گیری را با استفاده از پیچ گوشتی شل کنید.

نقطه صفر خط کش را با خط وسط اتصال فلنج پایینی مطابقت دهید.

گیره collar بالایی را باز کنید.

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com