سطح سنج شفاف

سطح سنج شفاف - Transparent Level Gauge
گیج های سطح Transparent از دو شیشه شفاف تخت تشکیل شده اند که نور می تواند از پشت به جلوی گیج وارد یا خارج شود و بدین ترتیب سطح مایع موجود در محفظه جداکننده دو شیشه را روشن می کند. سطح مایع با شفافیت متفاوت دو رسانه نشان داده می شود.

منبع نور (Illuminator) ممکن است در پشت سطح سنج شفاف قرار داشته باشد، نور روشن کننده از سیال فرآیند عبور می کند و سپس توسط ناظر مشاهده می شود تا اندازه گیری سطح قابل مشاهده باشد.

این نوع گیج برای اندازه گیری سطح سیالات کل و سطح مایع در یک ظرف مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین امکان استفاده از محافظ های Mica روی شیشه برای محافظت عالی در سرویس بخار و یا سپرهای Kel-F در محیط های خورنده را می دهد.

 

 

نویسنده : Mohsen Lotfi Someie ( آرامک صنعت هوشمند )

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com