سطح سنج رفلکس

سطح سنج رفلکسReflex Level Gauge

گیج های سطح مایع Reflex به گونه ای طراحی شده اند که بر اساس تفاوت در ضریب شکست مایع و بخار کار کنند. مایع از طریق محفظه گیج در پشت شیشه دید که تنها در یک طرف ابزار قرار دارد و به بدنه گیج متصل می شود، جریان می یابد. شیشه دید از شیشه بوروسیلیکات سخت شده ساخته شده و دارای شیارهای منشوری راست زاویه در سمتی است که رو به فضای مایع و بخار است.

نوری که از بیرون گیج وارد می شود بسته به اینکه به فضای مایع یا بخار برخورد کند، جذب یا منعکس می شود. هنگامی که مایع وجود دارد، شیشه در جایی که با محیط فرآیند در تماس است سیاه رنگ به نظر می رسد و هنگامی که مایعی وجود ندارد، شیشه نقره ای / سفید است بنابراین سطح آن قابل مشاهده است.

این نوع گیج برای اندازه گیری سطح مایع کل مایعات تمیز در یک ظرف استفاده می شود.

 

 

 نویسنده : Mohsen Lotfi Someie / آرامک صنعت هوشمند

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com