طرح ملی میترینگ

همواره در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه گیری شده و آنچه فروخته می شود اختلافی وجود داشته است. با اجرای طرح ملی میترینگ، مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی به سیستمهای اندازه گیری دقیق مجهز می شود و به عبارتی صنعت نفت به ذره بینی مطمئن مجهز می گردد. شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) که اجرای این پروژه را به عهده گرفته است، همه مبادی صادرات و تحویل نفت خام و میعانات گازی را در ٧٠ ایستگاه وزارت نفت، طی یک دوره ٣٠ ماهه برای فازهای ۱، ۲ و ۳، به سیستمهای اندازه گیری دقیق خودکار مجهز خواهد کرد. فراهم آوری و دستیابی به اطلاعات دقیق از طریق پایش تولید، تحویل و تحول و به تبع آن امکان برنامه ریزی دقیق فنی و اقتصادی برای مواد نفتی و میعانات گازی و همچنین رفع مغایرت ها و خطاهای قاب لتوجه در برآوردهای اقتصادی وزارت نفت از اهداف مهم این طرح می باشد. فاز اول شامل اندازه گیری نفت خام تولیدی و ارسالی از مناطق تولید به سمت پالایشگا ه ها و صادرات است؛ فاز دوم، اندازه گیری مواد نفتی در پایانه های صادراتی/ وارداتی را دربرمی گیرد و فاز سوم حوزه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه های کشور را مورد هدف قرار می دهد. طرح به صورت EPCCF و ترک تشریفات به شرکت مپنا با پیش شرط انتقال فناّوری ساخت به داخل کشور و انجام 30 درصد کل مبلغ پیمان به صورت فاینانس توسط مشارکت مپنا واگذار گردیده است. طرح از لحاظ جغرافیایی دارای گستردگی بوده و در حال حاضر به ۷۰ ایستگاه محل به تفکیک کارفرمایان و شرکت های تابعه انجام خواهد شد. اجرای طرح ملی میترینگ برای تحقق مفاد بند ج ماده ١٢٩ قانون برنامه پنجم توسعه کشور، شفاف سازی تراز هیدروکربوری کشور و رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی، تشخیص و کنترل میزان هدررفتگی مواد نفتی، ایجاد زمینه مناسب برای امضای قراردادهای فروش خوراک به مشتریان و تسهیل در پیاده سازی اصل ٤٤ انجام می شود.
طرح جامع میترینگ نگاه مهندسی صنعت نفت به صادرات است که نظر به ماهیت وجودی شرکت های نفت، گاز و پتروشیمی که بر اساس میزان فروش محصولات خود سیاست گذاری می شوند و توسعه می یابند، هر چه زودتر باید عملیاتی شود. با توجه به اهمیت طرح و تنوع تجهیزاتی که برای اجرای آن استفاده می شود، در این شماره و شماره آینده سعی می شود به صورت مختصر اهم موضوعات مرتبط و پیشرف تهای اجرایی آن مورد بررسی قرار گیرد. همواره در محاسبه حجمی نفت و گاز، میان آنچه اندازه گیری شده و آنچه فروخته می شود اختلافی وجود داشته است.

 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه - منبع: آرامک صنعت هوشمند

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com