اختلالات جریان و توصیه های فنی در اوریفیس

اوریفیس باید در جهت مناسب نسبت به لوله و سیال اندازه گیری شده نصب شود.

اتصالات و شیرهای لوله در بالادست عنصر اولیه، چرخش ها و جریان های متقاطع ایجاد می کنند، که اگر توسط یک پره صاف کننده اصلاح نشود، ممکن است اندازه گیری جریان را به طور قابل توجهی بر هم بزند. برای اندازه گیری دقیق استفاده از پره های صاف کننده معمولاً ضروری است. با این حال، اگر ما عمدتا نگران مقایسه مقادیر نسبی یا در کنترل باشیم، پره ها ممکن است غیر ضروری باشند.

 

همچنین، اگر تنها منبع اغتشاش یک خم، الی، سه راهی یا کاهنده قبل از اجرای صفحه اوریفیس باشد، پره های صاف کننده هیچ بهبودی ندارند.

 

الزامات عمومی نصب:

اوریفیس باید بین دو فلنج جفت شده در لوله نصب شود.
برای اندازه گیری مایعات، لوله باید در قسمت اندازه گیری کامل اجرا شود.
قطر لوله باید در طول دایره ای اندازه گیری شده باشد.
سطح داخلی لوله اندازه گیری باید تمیز و عاری از رسوب، حفره یا هر منبع احتمالی تلاطم باشد.
لوله و فلنج های لوله برای کاربردهای بخار صفحه اوریفیسی باید عقب افتاده باشند.
حداقل طول توصیه شده برای بالادست و پایین دست برای دقت بهینه در زیر نشان داده شده است. می توان از طول های کوتاه تری استفاده کرد، اگرچه این کار باعث کاهش دقت سیستم می شود.

حداقل طول مسیر مستقیم برای مسیرهای اوریفیس و سایر عناصر جریان مطابق با ISO 5167-2 ستون B

 

الزامات اجرای مستقیم نصب صفحه اوریفیس

برای اینکه بتوانیم دقت مورد نیاز را داشته باشیم، لازم است که لوله ما یک مسیر مستقیم قبلی به اندازه کافی طولانی داشته باشد تا از اختلال در سیال که در پروفیل جریانی که صفحه اوریفیس دریافت می‌کند تغییر کند، جلوگیری شود. کاهش طول مسیر مستقیم امکان پذیر است اما مطمئناً بر دقت نهایی اوریفیس متر تأثیر می گذارد.


الف) پره صاف کننده استفاده نمی شود!

برای انواع مختلف اختلالات بالادستی که در زیر ذکر شده است، حداقل فواصل توصیه شده لوله مستقیم بین اغتشاش و شیر فشار بالادست را در نظر بگیرید.

فلنج‌ها، یقه‌ها، دروازه‌های باز، کاهنده‌ها یا خم‌ها، زانوها یا سه راهی‌ها که همگی در یک صفحه قرار دارند – 10 قطر لوله
چرخش زاویه در دو صفحه - 50 قطر لوله
تنظیم کننده فشار، شیر کنترل یا دستگاه یا اتصالات مشابه - قطر لوله 75

 

ب) پره صاف کننده استفاده می شود!

اگر از یک پره صاف کننده استفاده شود، 10 قطر لوله مستقیم قبل از شیر فشار بالادست و 5 قطر لوله به دنبال شیر پایین دست کافی خواهد بود. وجه خروجی پره صاف کننده باید بدون توجه به نوع اتصالات فشاری به کار رفته در 6 یا بیشتر قطر لوله در بالادست شیر فشار بالادست قرار گیرد، اما نه نزدیکتر از 4 قطر لوله به نزدیکترین اختلال بالادست.

الزامات اجرای مستقیم نصب صفحه اوریفیس

 

ج) حداقل طول مسیر مستقیم برای اجراهای اوریفیس و سایر عناصر جریان مطابق با ISO 5167-2
برای جلوگیری از اختلال در خطوط جریان و برای اینکه بتوان فشار را با دقت مورد نیاز اندازه گیری کرد، مشابه آنچه که به صورت تجربی برای به دست آوردن ضرایب اعمال شده در محاسبات انجام می شود، تمام عناصری که فشار دیفرانسیل ایجاد می کنند، بعد از عنصر اندازه گیری نیاز دارند که طول های صحیح به درستی نصب شوند.

مقاطع مستقیم لازم بر اساس نسبت قطر صفحه اوریفیس (d) نسبت به قطر داخلی لوله (D) است. به این ترتیب، هر چه نسبت بتا کمتر باشد، نیاز به طول مقاطع مستقیم کمتر است. توصیه می شود، در صورت امکان، از طول مقاطع مستقیم استفاده کنید که گویی نسبت بتا 0.7 است.

 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع:  instrumentationandcontrol

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com