سوراخ تخلیه در اوریفیس چیست؟

هدف از سوراخ تخلیه در اوریفیس Orifice چیست؟
 

سوراخ تخلیه - Drain hole یک سوراخ کوچک است که در قسمت تحتانی صفحه دهانه اوریفیس قرار دارد. سوراخ تخلیه در سرویس های با جریان گاز که در آن مایع وجود دارد مورد نیاز است. اندازه سوراخ تخلیه می تواند بر دقت اندازه گیری جریان تأثیر بگذارد. با این حال، اگر قطر سوراخ تخلیه کمتر از 10٪ از سوراخ حفره باشد، جریان غیرقابل اندازه گیری کمتر از 1٪ از کل جریان است. سوراخ تخلیه به دلیل بسته شدن در سرویس های مایع کثیف یا دوغابی توصیه نمی شود. و برای این چنین مصارف استفاده از اوریفیس خارج از مرکزeccentric orifice plate توصیه و  جایگزین می شود.

 

 

نویسنده: محسن لطفی صومعه - منبع:  آرامک صنعت هوشمند

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com