مقاله اندازه گیری جریان


 

منبع: اصول طراحی پایه و تفصیلی (علی نجاتی) - گردآورنده : محسن لطفی صومعه ( آرامک صنعت هوشمند )

 

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com