فاصله نصب اریفیس ها

در تصاوریر زیر می توانید با توجه به تجهیز مورد استفاده قبل و بعذ از اوریفیس ها و همچنین نسبت B در اوریفیس ساخته شده، مقدار فاصله لازم قبل و بعد از اریفیس را بدست آورید. 

 

 

 

 

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com