مشخصات محصول
Rope Level Gauge

در خصوص مخازن ذخیره بلند که جهت ذخیره سازی مواد شیمیایی و سیالات خاص در آنها ذخیره شده که فشار و دمای سیال ذخیره شده کم می باشد این تجهیزات اندازه گیری سطح بسیار کاربرد دارند.

نحوه نصب این لول گیج ها (Level Gauge) بسیار ساده و تعمیر و نگه داری آن ارزان می باشد.

به دلیل طراحی خاص این تجهیزات ارائه پیشنهاد فنی و ساخت آن باید مطابق سفارش صورت بگیرد.

امکان نصب لول ترانسیتر (Level Transmitter) و لول سوییچ (Level Switch) نیز بر این تجهیزات وجود دارد 

در موارد زیر قابل استفاده می باشد

·

 • Cooling tower sump
 • Liquid petroleum products
 • Highly viscous oils & varnishes
 • Edible oil
 • Effluent, chemicals
 • Nitric acid bulk storage
 • Power plant lime slurry
 • Lubricant distributor
 • Oil and gas production
 • Petrochemical
 • Chemical
 • Power generation
 • Water and wastewater treatment
 • Food and beverage
 • Pharmaceutical
 • Pulp and paper

معرفی ویدیو:

زمان ویدیو:

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com