مشخصات محصول
Cooling Element

Cooling Element

کولینگ المنت  یا المان خنک کننده جزو تجهیزات جانبی است که بر روی گیج فشار یا ترنسمیتر فشار  نصب می شود.
در سیستم هایی که دمای فرآیند بالاتر از دمای کاری گیج و ترانسمیتر فشار باشد، باید این تجهیزات را نصب کرد.

کولینگ المنت زمانی به کار می رود که دمای سیال از حد مجاز دمای کاری دستگاه اندازه گیری فشار بالاتر رود.

در مکان هایی که محدودیت فضا وجود دارد یا افت ذدمای بالایی نیاز است، این تجهیز جایگزین بهتری نسبت به سایفون می باشد.

از طریق گردش هوا و تابش گرما در المنت خنک کننده، دمای محیط به اندازه کافی کاهش می یابد تا از محدودیت های دما تجاوز نشود و هرگونه خطای اثر دمایی احتمالی کاهش یابد.

از المنت خنک کننده می توان برای گرم کردن محیط های بسیار سرد نیز استفاده کرد، مشروط بر اینکه دمای محیط بالاتر از دمای محیط باشد.

معرفی ویدیو:

زمان ویدیو:

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com