مشخصات محصول
Flushing Ring

​رینگ تخلیه (Flushing Ring)

  • برای جدا سازی دیافراگم سیل از اتصال فلنج استفاده می شود و برای  دیافراگم تخت و یا دیافراگم ویفری استفاده می شود
  • برای شستشوی خطوط فرآیند و جلوگیری از رسوب یا گرفتگی دیافراگم تخت و یا دیافراگم ویفری
  • تمیز کردن رسوبات روی دیافراگم
  •  اندازه گیری و کالیبراسیون ترانسمیتر و یا گیج بدون جدا سازی آن از فرآیند

معرفی ویدیو:

زمان ویدیو:

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com