ترموکوپل Thermocouple

ترموکوپل Thermocouple

جزییات محصول
ترموول غذایی Sanitary Thermowell

ترموول غذایی Sanitary Thermowell

جزییات محصول
ترمول جوشی Welded Thermowell

ترمول جوشی Welded Thermowell

جزییات محصول
ترمول رزوه ای   Threaded Thermowell

ترمول رزوه ای Threaded Thermowell

جزییات محصول
ترمول کلار Flanged Collar Thermowell

ترمول کلار Flanged Collar Thermowell

جزییات محصول
ترموول فلنجی Flanged Thermowell

ترموول فلنجی Flanged Thermowell

جزییات محصول

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com