ونتوری تیوب

ونتوری تیوب

جزییات محصول
پیتوت تیوب

پیتوت تیوب

جزییات محصول
اریفیس پلیت

اریفیس پلیت

جزییات محصول
نمایشگر فلو (Flow Indicator)

نمایشگر فلو (Flow Indicator)

جزییات محصول
Wafer Type Orifice

Wafer Type Orifice

جزییات محصول
فلونازل Flow Nozzle

فلونازل Flow Nozzle

جزییات محصول

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com