sight glass level gauge

sight glass level gauge

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت لول گیج های Transparent
به همراه Illuminator های نوع LED
فشار تست : 120 بار
دمای کاری : 220 درجه
فشار کاری : 70 بار
بدنه : کربن استیل
اتصال پروسس : فلنج 2" 1500#RTJ
طول های 2 متری و 1.5 متری و 90 سانتی

کارفرما: دهلران

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com