Top Mount Magnetic level

Top Mount Magnetic level

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت لول معناطیسی
Top Mount Magnetic level

نوع : Roller قرمز سفید
سایز مخزن: 150 سانیت و 290 سانیت متری اینچ
فشار تست : 45بار
دمای کاری : 250درجه
فشار کاری : 12بار
بدنه : استیل 316
اتصال پروسس : فلنج 2" 300#RF
چگالی: مخزن دفنی 1.2 gr/cm3

قابل نصب بر رو مخازن دفنی و زیر زمینی، فلزی یا بتنی

کارفرما: خصوصی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com