ventuvi tube

ventuvi tube

سال اجرا: 1402

ventuvi tube
ونتوری تیوب فلومتر

جنس : استیل A516 Gr.70
فشار تست : 15بار
فشار کاری: 8 بار
دمای کاری: 240درجه
اتصال پروسس: 8" 150 # R.F. به صورت جوشی و 4" 150# R.F. به صورت ماشین کاری شده و یکسره
جنس فلنج: کربن استیل A105N NACE
اتصال ابزار دقیق : 1/2" روزه ای
تعداد Tap: 4 عدد
روش میانگین گیری


کارفرما: خصوص

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com