Cooling Element

Cooling Element

سال اجرا: 1402

Cooling Element

این تجهیزات برای خنک کردن سیال قبل اندازه گیری فشار مورد استفاه قرار می
گیرند

فشار کاری : -1 تا 1000 بار
دمای کاری: -40 تا 350 درجه
میزان افت دما : بستگی به منحنی کاری تجهیز دارد که در مشخصات قابل مشاهده است.
اتصال پروسس : 1/2"-NPT
اتصال ابزار دقیق: 1/2"-NPT
تعداد پره ها : 3 عدد

کارفرما: خصوصی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com