Calibration Stop

Calibration Stop

سال اجرا: 1402

این تجهیز به منظور کالیبره کردن لول ترانسمیترهای Servo از برندهای yokogawa و یا Rosemount مورد استفاده قرار می گیرد

اتصال پروسس: 4" 300#
اتصال ابزار دقیق : 2: 150#
فشار کاری : ATM
فشار تست : 15 بار
جنس بدنه : S.S. 316L

کارفرما: خصوصی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com