Magnetic Level Gauge

Magnetic Level Gauge

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت لول معناطیسی
Side Magnetic level

نوع : Roller قرمز سفید
سایز مخزن: 90 سانتیمتر تا 160 سانتی متری
فشار تست : 100بار
دمای کاری : 60درجه
فشار کاری : 40بار
بدنه : استیل 316
اتصال پروسس : فلنج 1" 600#RF
چگالی: 0.98 gr/cm3
تخلیه: از نوع فلنجی
شیر ایزوله : ندارد

کارفرما: پازنان-آقاجری

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com