metering System

metering System

سال اجرا: 1402

طراحی و ساخت Skid Metering

این سیستم به منظور کنترل و بهینه سازی سوخت مشعل های کوره پخت آهک مورد استفاده قرار گرفته و صحت سنجی آن با کنتور مورد تایید اداره گاز صورت پذیرفته است.
هدف از این کار کنترل فشار و میران فلوی عوبری گاز و هوا و بهینه کردن مشعل کوره و رسیدن به خلوص آهک 95 درصد به بالا بود.
این مهم جهت تولید آهک 99 درصد با دانه بندی خاص باید صورت می گرفت که برای کاربردهای بهداشتی و آرایشی مورد استفاده قرار می گیرد
عدم کنترل دمای کوره و سوخت نتقص مشعل باعث ایجاد مشکل در خلوص محصول نهایی می گردد.

کارفرما: خصوصی

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com