فرآیند بررسی حلقه RTD

ما در مورد روش بررسی حلقه فرستنده دما (RTD) بحث می کنیم. بررسی های حلقه برای سنسورهای دما، آشکارسازهای دمای مقاومتی (RTD) به شرح زیر است.

1- پیکربندی DCS / ESD را برای نقاط قابل اجرا بررسی و تأیید کنید.

2- با استفاده از جعبه مقاومت دهه یا هر شبیه ساز مقاومت دیگری در سر ترمینال RTD، مقاومت معادل 0، 25، 50، 75 درصد و 100 درصد محدوده فرستنده  یا DCS را شبیه سازی کنید.

3- در صورت وجود، قرائت مربوطه را در نشانگر DCS / فرستنده و نشانگر راه دور بررسی کنید.

4- عملکردهای هشدار (در DCS) باید با شبیه سازی / تغییر سیگنال های مورد نیاز بررسی شوند.

5- قبل از بستن ترمینال تمام اتصالات را عادی کنید و دمای محیط را در نشانگر یکپارچه فرستنده دما و در DCS تأیید کنید. توجه ویژه باید به اتصال الکتریکی RTD داده شود.

6- در حین بررسی حلقه، اگر ابزار دقیق نباشد، کالیبراسیون مجدد باید در فروشگاه کالیبراسیون انجام شود. صفر کردن مجاز نیست.

 

 نویسنده: محسن لطفی صومعه / منبع: engineerscommunity

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com