نحوه انتخاب دبی سنج

How to choose a flow meter

بیشتر بخوانید

نمایشگر جریان

Flow Indicator

بیشتر بخوانید

چرا اوریفیس ها به یک زبانه مجهز هستند؟

?Why are Orifices equipped with a tab

بیشتر بخوانید

طرح ملی میترینگ

(Iran) National Metering Plan

بیشتر بخوانید

سوراخ تخلیه در اوریفیس چیست؟

?What is the drain hole in the orifice

بیشتر بخوانید

اندازه گیری دبی با اختلاف فشار

Flow measurement with pressure difference

بیشتر بخوانید

فاصله نصب اریفیس ها

Installation distance of Orifices

بیشتر بخوانید

اریفیس فلومتر چیست؟

?What is an orifice flowmeter

بیشتر بخوانید

روتامتر

Rotameter

بیشتر بخوانید

فلوسوئیچ

Flowswitch

بیشتر بخوانید

دبی سنج با ناحیه متغیر

Variable Area Flow Meter

بیشتر بخوانید

دبی سنج ونتوری

Venturi Flow Meter

بیشتر بخوانید

نفوذپذیری گردوخاک و آب - IP

(Dust-Water) IP Rating Chart

بیشتر بخوانید

عدد رینولدز

Reynolds number

بیشتر بخوانید

اوریفیس - معرفی، انواع و کاربردهای آن

Orifice - Intro. , Types & Applications

بیشتر بخوانید

اندازه گیری جریان لوله - نازل های فلو

Pipe Flow Measurement - Flow Nozzles

بیشتر بخوانید

اندازه گیری جریان لوله - فلومتر ونتوری

Pipe Flow Measurement - Venturi

بیشتر بخوانید

چگونه صفحه اوریفیس را نصب کنیم؟

?How to install an orifice plate

بیشتر بخوانید

اختلالات جریان و توصیه های فنی در اوریفیس

Flow Disturbances and Recommendations

بیشتر بخوانید

دستورالعمل نصب افقی اوریفیس در خط لوله

Orifice Horizontal Installation Guideline

بیشتر بخوانید

دستورالعمل نصب عمودی اوریفیس در خط لوله

Orifice Vertical Installation Guideline

بیشتر بخوانید

تشریح اوریفیس متر

Orifice Meter Description

بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ فلومتر و فلو المان ونتوری

(Q&A) Venturi Flow Meter & Element

بیشتر بخوانید

فلومتر گردابی

Vortex Flowmeter

بیشتر بخوانید

فلومتر جرمی کوریولیس

Coriolis Mass Flowmeter

بیشتر بخوانید

پرسش و پاسخ در مورد حسگر و فرستنده سطح

(Q&A) Level Sensor and Transmitter

بیشتر بخوانید

فرمول محاسبه دبی اریفیس

(Q&A) Orifice Plate

بیشتر بخوانید

مقاله اندازه گیری جریان

Flow Measurement Paper

بیشتر بخوانید

روتامترها

The Rotameters

بیشتر بخوانید

اطلاعات صنعت فلومترها

Flow Meters Industry Information

بیشتر بخوانید

ونتوری 40 اینچی ساخت آرامک

Made by Aramak 40 inches Venturi

بیشتر بخوانید

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com