سیل پات Seal Pot

سیل پات Seal Pot

جزییات محصول
سایفون Syphone

سایفون Syphone

جزییات محصول
اسنابر Snuber

اسنابر Snuber

جزییات محصول
دیافراگم دماغه دار  Extended Diaphragm

دیافراگم دماغه دار Extended Diaphragm

جزییات محصول
دیافراگم تخت Flat Flanged

دیافراگم تخت Flat Flanged

جزییات محصول
دیافراگم داخلی Internal Diaphragm

دیافراگم داخلی Internal Diaphragm

جزییات محصول
دیافراگم ویفری Wafer Diaphragm

دیافراگم ویفری Wafer Diaphragm

جزییات محصول
Cooling Element

Cooling Element

جزییات محصول
Flushing Ring

Flushing Ring

جزییات محصول
PVC Diaphragm

PVC Diaphragm

جزییات محصول
Milibar Diaphragm

Milibar Diaphragm

جزییات محصول

آدرس

دفتر اداری: شهر قدس ، ابتدای 45 متری ساختمان رز آبی ، ورودی C، ط 3 واحد 1
دفتر کارخانه: شهر قدس ، بلوار امام زاده مجتمع صنعتی 47 واحد 2

تلفن:

دفتر اداری: 46846236-021 و 46846421-021
دفتر کارخانه: 46069694-021

ایمیل

info@aramakco.com
sales@aramakco.com